Onderzoek en ontwikkeling

Wij denken in kansen en oplossingen

Wij denken in kansen en oplossingen en gaan de uitdaging aan om voor de land- en tuinbouw te komen tot werkbare en (kosten) effectieve oplossingen op het gebied van water en milieu.

In pilotprojecten ontwikkelen en testen wij nieuwe en pragmatische oplossingen voor de dagelijkse praktijk. Samen met overheden, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen zoeken wij voortdurend naar nieuwe mogelijkheden, innovatieve oplossingen en bruikbare werkmethoden voor nu en later. Waardecreatie, circulariteit, duurzaamheid en praktische toepasbaarheid binnen de geldende regels zijn daarbij sleutelwoorden. Hiermee willen we boeren en tuinders in staat stellen om hun bedrijf voor te bereiden op (toekomstige) regels en doelen en te verduurzamen met als gevolg schoner oppervlaktewater, een gezonde bodem en een beter milieu. Beter voor iedere boer en tuinder en het milieu.

Kijk hoe wij voortdurend op zoek zijn naar kansen en oplossingen.

Benieuwd naar onze projecten?

Volg ons

Broos Water wil graag nieuws en actuele ontwikkelingen op het gebied van Water en Milieu in de land- en tuinbouw met u delen. Wij houden u graag op de hoogte.