Stad en platteland

De opgaven van stad en platteland zijn enorm. Voldoende zoet en schoon water, schone lucht, meer biodiversiteit, gezonde bodem...... Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie vraagt ingrijpende aanpassingen om Nederland meer waterrobuust en klimaatbestendig te maken. De land- en tuinbouw moet verduurzamen door overmaat en verspilling te verminderen en meer circulariteit. Kringlooplandbouw is de toekomst.

De grote opgaven waar we voor staan, vragen om samenwerking tussen bedrijven, overheden en organisaties, het ontwikkelen en delen van (nieuwe) kennis en het toepassen van (kosten)effectieve maatregelen in de praktijk. Het vraagt om aan tegenstellingen voorbij te gaan en elkaar te versterken, waarbij rekening wordt gehouden met wederzijdse belangen en (on)mogelijkheden.

Wij dragen hier ons steentje aan bij. De praktische specialisten van Broos Water werken al 20 jaar (!) dagelijks aan projecten op het gebied van Water en Milieu in de land- en tuinbouw. Centraal staan het duurzaam omgaan en nuttig gebruiken van grondstoffen, circulariteit, minder emissies en toekomstgericht ondernemen. Via deelnemingen richten we ons op het verduurzamen van de watersector (Sensileau) en de agrarische sector (AgriWijzer) en het waterrobuust en klimaatbestendig maken van de stad en het platteland (Water2Keep).

Nieuwsgiering wat wij voor u kunnen betekenen? U vindt het op deze website of neem gerust contact met ons op.