Broos Water

Al 20 jaar oplossingsgericht vanuit een praktisch oogpunt

Broos Water is gespecialiseerd in agrarisch waterbeheer en milieu met als doel het bereiken van een klimaat- en waterbestendige land- en tuinbouw. Met onze kennis en praktijkervaring uit projecten dragen wij bij aan voldoende zoet water, een goede waterkwaliteit en een milieubestendige en circulaire bedrijfsvoering. Dit doen wij voor bedrijven en overheden actief in de land- en tuinbouw. De focus ligt op advies, onderzoek, trainingen en het ontwikkelen van pragmatische oplossingen.

Ons land is toonaangevend in het produceren van gezond en veilig voedsel, maar de manier waarop raakt uit balans. Nog steeds komen nutriënten en middelen in het water terecht, raken bodem en grondstoffen uitgeput en nemen biodiversiteit en de zoetwatervoorraad af. Toch is voldoende schoon en zoet water en een gezonde omgeving essentieel voor het produceren van gezonde en goede producten.

De land- en tuinbouw zal daarom innovatieve en praktijkgerichte methoden moeten ontwikkelen om te komen tot een klimaatbestendige en weerbare landbouw. Vanuit betrokkenheid willen wij boeren en tuinders  (kosten)effectieve oplossingen aandragen die hen in staat stellen om hun bedrijf duurzaam en toekomstgericht te ontwikkelen. Meer circulariteit, minder emissies en toekomstgericht ondernemen met waarborg voor de omgeving zijn daarbij onze uitgangspunten. 

Kennismaken of benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Projecten en digitale tools

Wij komen uit de praktijk en weten welke uitdagingen er zijn. Dat maakt ons dé adviseur om op het gebied van Water en Milieu de juiste stappen te zetten.

  meer informatie

Opleidingen en trainingen

Kennisdelen is vermenigvuldigen! Ons motto is: ‘leren in de klas en doen in de praktijk’, waarbij wij uitgaan van drie trainingsbehoeften: (vak)kennis, kunde en vaardigheden.

  meer informatie

Onderzoek en ontwikkeling

Wij denken in kansen en oplossingen. Wij gaan de uitdaging aan om voor de land- en tuinbouw te komen tot werkbare en efficiënte oplossingen op het gebied van Water en Milieu.

  meer informatie

Detacheren en inhuur

Met onze kennis en ervaring van de land- en tuinbouw en de wet- en regelgeving kunnen wij direct aan de slag om (tijdelijk) uw team te versterken.

  meer informatie

Contact

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Neem dan gerust contact op met Jan Broos.

jbroos.png (73 KB)

  naar onze contactgegevens
Broos Water is lid van