Opleidingen en trainingen

Leren in de klas en doen in de praktijk

Kennisdelen is vermenigvuldigen! Ons motto is: ‘leren in de klas en doen in de praktijk’, waarbij wij uitgaan van drie trainingsbehoeften: (vak)kennis, kunde en vaardigheden.

Wij bieden op maat praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan binnen de vakgebieden water, milieu en ruimtelijke ordening in de land- en tuinbouw. We richten ons op vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en beleid.

Onze opleidingen en trainingen sluiten aan bij de kwaliteitscriteria van overheden en zijn een mix van theorie en praktijk. Wij vinden het belangrijk dat de opgedane kennis direct in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast. Daarom trainen wij bij voorkeur op een praktijklocatie. Daarnaast maken we in de theorie gebruik van praktijkvoorbeelden (foto's), praktijkopdrachten, casuïstiek en simulaties. Onze trainers komen uit de praktijk en hebben kennis van zaken.

Hieronder vindt u het trainingsoverzicht 2020 en de events waar Broos Water inhoudelijk en of organisatorisch bij betrokken is.

 

Trainingsaanbod Broos Water 2020.pdf

Kalender Broos Water 2020

datum

training / opleiding / events

locatie

uitgesteld

Verminderen emissie van gewasbeschermingsmiddelen

Veendam

uitgesteld

Workshop 'Sensortechnologie', Het Waterlaboratorium

Haarlem

uitgesteld

Praktijktraining 'Verdieping Glastuinbouw'

Zwolle

uitgesteld

Praktijktraining 'Verdieping Glastuinbouw'

DCMR Schiedam

uitgesteld

Praktijktraining 'Wateronttrekkingen'

Veendam

24-04-2020

HAMIL Water 'Integrale eindcasus'

digitaal

uitgesteld

IKN Netwerkdag 'Warmte en energie in de openbare ruimte'

Harderwijk

uitgesteld

Praktijktraining 'Luchtwassers'

Veendam

07-5-2020

HAMIL Water 'Theorie examen'

digitaal

uitgesteld

Training 'Omgevingswet, Bal en waterschapsverordening'

Groningen

uitgesteld

IKN symposium 'Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie', de risicodialoog

Harderwijk

16-6-2020

Beheer en onderhoud van IBA-systemen

Buitenpost

30-6-2020

Workshop 'Blauwalg', AQUON

n.n.t.b.

21-24 sept 2020

European water tech week

Leeuwarden