Opleidingen en trainingen

Leren in de klas en doen in de praktijk

Kennisdelen is vermenigvuldigen! Ons motto is: ‘leren in de klas en doen in de praktijk’, waarbij wij uitgaan van drie trainingsbehoeften: (vak)kennis, kunde en vaardigheden.

Wij bieden op maat praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan binnen de vakgebieden water, milieu en ruimtelijke ordening in de land- en tuinbouw. We richten ons op vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en beleid.

Onze opleidingen en trainingen sluiten aan bij de kwaliteitscriteria van overheden en zijn een mix van theorie en praktijk. Wij vinden het belangrijk dat de opgedane kennis direct in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast. Daarom trainen wij bij voorkeur op een praktijklocatie. Daarnaast maken we in de theorie gebruik van praktijkvoorbeelden (foto's), praktijkopdrachten, casuïstiek en simulaties. Onze trainers komen uit de praktijk en hebben kennis van zaken.

 

Trainingsaanbod Broos Water 2020.pdf

Kalender Broos Water 2020

datum

training / opleiding / events

locatie

5-2-2020

Kenniscafé 'Klimaatadaptief'

Zeewolde

6-2-2020

HAMIL Water

Zwolle

6-2-2020

Kenniscafé 'Wateropvang in de tuin'

Wageningen

10-2-2020

Excursie Glastuinbouw

Zevenhuizen

11-2-2020

Veiligheid agrarische bedrijven

Alphen aan de Rijn

13-2-2020

HAMIL Water

Zwolle

24-2-2020

Verminderen emissie van nutriënten

Veendam

26-2-2020

Kenniscafé 'Biodiversiteit, circulariteit en waterberging'

Emmeloord

3-3-2020

Agri Duurzaamheidsdag

Veenendaal

5-3-2020

HAMIL Water praktijkdag

Flevoland

9-3-2020

Omgevingswet / BAL in de praktijk

Veendam

9-3-2020

Kenniscafé 'Biodiversiteit, circulariteit en waterberging'

Zeewolde

12-3-2020

HAMIL Water praktijkdag

Flevoland

16-3-2020

Verminderen emissie van gewasbeschermingsmiddelen

Veendam

16-3-2020

Kenniscafé 'Duurzame bedrijfsvoering'

Emmeloord

19-3-2020

Workshop Sensortechnologie Het Waterlaboratorium

Haarlem

25-3-2020

Kenniscafé 'Duurzame bedrijfsvoering'

Zeewolde

2-4-2020

HAMIL Water integrale eindcasus

Zwolle