Opleidingen en trainingen

Leren in de klas en doen in de praktijk

Kennisdelen is vermenigvuldigen! Ons motto is: ‘leren in de klas en doen in de praktijk’, waarbij wij uitgaan van drie trainingsbehoeften: (vak)kennis, kunde en vaardigheden.

Wij bieden praktijkgerichte opleidingen en trainingen op maat aan binnen de vakgebieden water, milieu en ruimtelijke ordening. Dit doen we primair voor vergunningverleners, toezichthouders, handhavers en beleidsmakers.

Onze opleidingen en trainingen zijn een mix van theorie en praktijk. Wij vinden het belangrijk om de opgedane kennis direct toe te passen in de dagelijkse praktijk. Naast kennisoverdracht trainen wij bij voorkeur op een praktijklocatie en maken we gebruik van praktijkvoorbeelden, -opdrachten, casuïstiek en simulaties. Onze trainers komen uit de praktijk en hebben kennis van zaken. De trainingen en opleidingen sluiten aan bij de kwaliteitscriteria van overheden.

Hieronder vindt u het trainingsoverzicht 2023-2024. Voor aanmeldingen en een training op maat kunt u contact met ons opnemen.

 

Brochure Trainingen Broos Water 2023

Kalender Broos Water 2024

datum

training / opleiding / events

locatie

11-01-2024 Hamil Water: Werken met Omgevingswet, Bal, Bruidsschat, decentrale regels en Iplo MFC Aperloo, 't Harde
16-01-2024 Klimaatsverandering en water in de openbare ruimte Zone college, Zwolle
18-01-2024 Hamil Water: Lozingsactivieiten in de Veehouderij Verhage Fruit, Luttelgeest
22-01-2024 Omgevingswet: Agrarisch basis Omgevingsdienst Nederland, Eindhoven
23-01-2024 Greenchain Noord Holland Matrix One, Amsterdam
25-01-2024 Hamil Water: Lozingsactiviteiten bij het telen van gewassen in de openlucht Verhage Fruit, Luttelgeest
01-02-2024 Hamil Water: Lozingsactiviteiten in de Glastuinbouw Noorland Paprika, IJsselmuiden
15-02-2024 Hamil Water: Zuiveringen en IBA-systemen MFC Aperloo, 't Harde
5 maart 2024 Omgevingswet: Agrarische basis (dag 1) OD Veluwe, Harderwijk
21 maart 2024 Praktijktraining Omgevingswet, Agrarische specialisten

Gelderse OD'en

26 maart 2024 Omgevingswet: Agrarisch Basis (dag 2)

OD Veluwe, Harderwijk

2 april 2024 Praktijktraining Bal voor waterschappen

WS DE Dommel, Boxtel

4 april 2024 Praktijktraining Bal

La Place, 't Harde 

11 april 2024 Hamil Water: Oefenen met praktijkcases, toepassen BAL en waterschapsverordening

La Place, 't Harde

18 april 2024 Praktijktraining Omgevingswet, Agrarische specialisten

Gelderse OD'en

25 april 2024 Praktijktraining Bal voor waterschappen

WS De Dommel, Boxtel

14 april 2024 Integrale eindcasus Hamil Water

La Place, 't Harde

16 april 2024 Glastuinbouw in de Omgevinsgwet

Gelderse OD'en

23 mei 2024 Mondelinge eindtoets Hamil Water

La Place, 't Harde

6 juni 2024 Open Middag Zoetwaterboeren

Ana Paulowna