Opleidingen en trainingen

Leren in de klas en doen in de praktijk

Kennisdelen is vermenigvuldigen! Ons motto is: ‘leren in de klas en doen in de praktijk’, waarbij wij uitgaan van drie trainingsbehoeften: (vak)kennis, kunde en vaardigheden.

Wij bieden op maat praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan binnen de vakgebieden water, milieu en ruimtelijke ordening in de land- en tuinbouw. We richten ons op vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en beleid.

Onze opleidingen en trainingen sluiten aan bij de kwaliteitscriteria van overheden en zijn een mix van theorie en praktijk. Wij vinden het belangrijk dat de opgedane kennis direct in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast. Daarom trainen wij bij voorkeur op een praktijklocatie. Daarnaast maken we in de theorie gebruik van praktijkvoorbeelden (foto's), praktijkopdrachten, casuïstiek en simulaties. Onze trainers komen uit de praktijk en hebben kennis van zaken.

Hieronder vindt u het trainingsoverzicht 2020 en de events waar Broos Water inhoudelijk en of organisatorisch bij betrokken is.

 

Trainingsaanbod Broos Water 2020.pdf

Kalender Broos Water 2020

datum

training / opleiding / events

locatie

12-3-2020

HAMIL Water 'Praktijkdag open teelten'

Abbenes

16-3-2020

Verminderen emissie van gewasbeschermingsmiddelen

Veendam

16-3-2020

Kenniscafé 'Duurzame bedrijfsvoering'

Emmeloord

19-3-2020

Workshop 'Sensortechnologie', Het Waterlaboratorium

Haarlem

19-3-2020

HAMIL Water 'Rioolsystemen, RWZI en monstername'

RWZI Meppel

23-3-2020

Praktijktraining 'Verdieping Glastuinbouw'

Zwolle

25-3-2020

Kenniscafé 'Duurzame bedrijfsvoering'

Zeewolde

26-3-2020

Praktijktraining 'Verdieping Glastuinbouw'

DCMR Schiedam

30-3-2020

Praktijktraining 'Wateronttrekkingen'

Veendam

2-4-2020

HAMIL Water 'Integrale eindcasus'

Zwolle

22-4-2020

IKN Netwerkdag 'Warmte en energie in de openbare ruimte'

Harderwijk

23-4-2020

HAMIL Water 'Theorie examen'

Zwolle

28-4-2020

Training 'Omgevingswet, Bal en waterschapsverordening'

Groningen

12-5-2020

IKN symposium 'Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie', de risicodialoog

Harderwijk

18-6-2020

Workshop 'Blauwalg', AQUON

n.n.t.b.