Opleidingen en trainingen

Leren in de klas en doen in de praktijk

Kennisdelen is vermenigvuldigen! Ons motto is: ‘leren in de klas en doen in de praktijk’, waarbij wij uitgaan van drie trainingsbehoeften: (vak)kennis, kunde en vaardigheden.

Wij bieden op maat praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan binnen de vakgebieden water, milieu en ruimtelijke ordening in de land- en tuinbouw. We richten ons op vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en beleid.

Onze opleidingen en trainingen sluiten aan bij de kwaliteitscriteria van overheden en zijn een mix van theorie en praktijk. Wij vinden het belangrijk dat de opgedane kennis direct in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast. Daarom trainen wij bij voorkeur op een praktijklocatie. Daarnaast maken we in de theorie gebruik van praktijkvoorbeelden (foto's), praktijkopdrachten, casuïstiek en simulaties. Onze trainers komen uit de praktijk en hebben kennis van zaken.

Hieronder vindt u het trainingsoverzicht 2022. In verband met COVID-19 zijn alleen de digitale trainingen aangegeven. Fysiek is mogelijk als de omstandigheden dit toelaten. Vraag naar de mogelijkheden

 

Brochure Opleidingen en Trainingen 2022

Kalender Broos Water 2020 - 2021

datum

training / opleiding / events

locatie

24-01-2022 Verminderen emissie nutriënten (9:00-12:30 uur) digitaal
31-01-2022 Verminderen emissie GBM (9:00 - 12:30 uur) digitaal
01-02-2022 Startbijeenkomst Praktijkopleiding HAMIL Water Omgeving Zwolle
03-02-2022 Praktijktraining Glastuinbouw HHRS van Rijnland
07-02-2022 Praktijkdag HAMIL Water diverse locaties
08-02-2022 Dag 1 Praktijkopleiding HAMIL Water Omgeving Zwolle
08-02-2022 Praktijktraining Emissievermindering nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen digitaal
10-02-2022 Praktijktraining Glastuinbouw HHRS van Rijnlandl
15-02-2022 Dag 2 Praktijkopleiding HAMIL Water Omgeving Zwolle
17-02-2022 Verdieping Glastuinbouw digitaal
07-03-2022 Praktijkdag HAMIL Water diverse locaties
08-03-2022 Dag 3 Praktijkopleiding HAMIL Water  
10-03-2022 Agrarische activiteiten in het nieuwe stelsel; open teelten digitaal
15-03-2022 Dag 4 Praktijkopleiding HAMIL Water Omgeving Zwolle
17-03-2022 Agrarische activiteiten in het nieuwe stelsel; (melk)veehouderij digitaal
22-03-2022 Dag 5 Praktijkopleiding HAMIL Water Omgeving Zwolle
22-03-2022 Praktijktraining Emissiearme stalsystemen OD Groningen/RUD Drenthe
22-02-2022 Praktijktraining Emissiearme stalsystemen OD Groningen/RUD Drenthe
29-03-2022 Dag 6 Praktijkopleiding HAMIL Water Omgeving Zwolle