Opleidingen en trainingen

Leren in de klas en doen in de praktijk

Kennisdelen is vermenigvuldigen! Ons motto is: ‘leren in de klas en doen in de praktijk’, waarbij wij uitgaan van drie trainingsbehoeften: (vak)kennis, kunde en vaardigheden.

Wij bieden op maat praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan binnen de vakgebieden water, milieu en ruimtelijke ordening in de land- en tuinbouw. We richten ons op vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en beleid.

Onze opleidingen en trainingen sluiten aan bij de kwaliteitscriteria van overheden en zijn een mix van theorie en praktijk. Wij vinden het belangrijk dat de opgedane kennis direct in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast. Daarom trainen wij bij voorkeur op een praktijklocatie. Daarnaast maken we in de theorie gebruik van praktijkvoorbeelden (foto's), praktijkopdrachten, casuïstiek en simulaties. Onze trainers komen uit de praktijk en hebben kennis van zaken.

Hieronder vindt u het trainingsoverzicht 2020 en de events waar Broos Water inhoudelijk en of organisatorisch bij betrokken is.

 

Trainingsaanbod Broos Water 2020.pdf

Kalender Broos Water 2020 - 2021

datum

training / opleiding / events

locatie

25-11-2020 Verdieping Glastuinbouw (dag 1) digitaal / DCMR
26-11-2020 Praktijkopleiding Hamil Water digitaal / WS Rijn en IJssel
01-12-2020 Verdieping Glastuinbouw (dag 2) digitaal / DCMR
03-12-2020 Hamil Water digitaal / WS Rijn en IJssel
03-12-2020 Webinar 'Hergebruik van water in de landbouw' digitaal / ENVAQUA
10-12-2020 Hamil Water: Veehouderij in Activiteitenbesluit digitaal / WS Rijn en IJssel
17-12-2020 Hamil Water: Omgevingswet digitaal
14-01-2021 Hamil Water: afvalwater, (in)directe lozingen en werken met Landelijke Handhavingsstrategie digitaal
21-01-2021 Hamil Water: Akkerbouw, Fruitteelt en Bloembollen in Activiteitenbesluit digitaal
26-01-2021

Praktijktraining emissie van gewasbeschermingsmiddelen diverse sectoren dagdeel 1: 09:00 - 12:30 uur

digitaal
28-01-2021 Oriëntatie Glastuinbouw (9:00 - 15:00 uur) digitaal
02-02-2021

Praktijktraining emissie van gewasbeschermingsmiddelen diverse sectoren dagdeel 2: 13:00 - 16:30 uur

digitaal
04-02-2021 Hamil: Blbi, baggeren, wateronttrekking en energie digitaal
09-02-2021

Praktijktraining Luchtwassers dagdeel 1: 13:00-16:30 uur

digitaal
16-02-2021

Praktijktraining Luchtwassers

dagdeel 2: 09:00 - 12:30 uur

digitaal
04-03-2021 Hamil: afvalwater, rioolsystemen, zuivering, IBA digitaal
11-03-2021

Verdieping Glastuinbouw

dagdeel 1: 13:00 - 16:30 uur

digitaal
18-03-2021

Verdieping Glastuinbouw

dagdeel 2: 13:00 - 16:30 uur

digitaal
25-03-2021

Praktijktraining Wateronttrekking

Dagdeel 1: 12:30 - 16:00 uur

digitaal
08-04-2021

Praktijktraining Wateronttrekking

Dagdeel 2: 12:30 - 16:00 uur

digitaal