Emissieloze voeropslag op (melk)veebedrijven

Op het erf van (melk)veehouderijbedrijven vinden tal van activiteiten plaats die kunnen leiden tot vervuild erfwater. Met het afstromende erfwater kunnen organisch materiaal, kuilvoer- en mestresten en (bij natte kuilen) perssap in het oppervlaktewater terecht komen. Erfemissie is milieubelastend en draagt bij aan het verslechteren van de waterkwaliteit. Ook gaan waardevolle voedingsstoffen en mineralen verloren. Op het erf vormen de voeropslagen een belangrijke emissieroute. Op basis van de milieuwetgeving is het lozen van perssap en percolaatwater uit een voeropslag niet toegestaan. De praktijk is echter weerbarstig. Bij het inkuilen onder minder goede omstandigheden en onvoldoende goede landbouwpraktijk (afdekken van voer en veegschone opslag), kunnen perssap en percolaatwater ontstaan en in het oppervlaktewater terecht komen.

In dit onderzoeksproject werken Bosch beton/Bosch beheer en Broos Water aan het ontwikkelen en testen van een zelfsturende klep in voeropslagen om daarmee de emissie van nutriƫnten robuust en bedrijfszeker te verminderen. Het project wordt uitgevoerd op Aeres Farms in Dronten en worden medegefinancierd vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij.

  Ga naar de projectpagina