BedrijfsWaterWijzer

De BedrijfsWaterWijzer (BWW) geeft inzicht in het watermanagement op melkveebedrijf. De BWW is ontwikkeld binnen het project Koeien en Kansen in samenwerking met de waterschappen en is opgedeeld in 7 thema's. Broos Water heeft het onderdeel ERF zowel inhoudelijk als technisch ontwikkeld en is betrokken bij het verder testen en uitrollen van de BWW.

Sinds 2016 testten de Koeien & Kansen-veehouders de BWW op hun bedrijf. De BWW is bedoeld is om het waterbeheer op melkveebedrijven te verbeteren. De ervaringen uit de praktijktest, aangevuld met voortschrijdende inzichten uit onderzoek, hebben inmiddels geleid tot vernieuwd prototype. Daarmee wordt de BWW langzaam een volwassen internettool.

Broos Water heeft het onderdeel 'erf' in de BWW ontwikkeld en is betrokken bij de verdere uitrol van deze tool in de melkveehouderij.

  Ga naar de projectpagina