Innovatiemakelaar Tuinbouw en Watertechnologie

Jan Broos is sinds 2020 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en TKI Watertechnologie innovatiemakelaar (glas)tuinbouw en watertechnologie. De innovatiemakelaar heeft als taak om beide sectoren met elkaar in contact te brengen, te verbinden en het ontwikkelen en toepassen van innovaties te versnellen.

Als innovatiemakelaar Tuinbouw en Water lvert Jan een bijdrage aan het versterken van de innovatiekracht en het ondernemerschap op het gebied van ‘water’ in de tuinbouwsector. Hij stelt hiervoor graag zijn kennis en netwerk binnen de tuinbouwbranche en de watersector beschikbaar. Er zijn tal van waterinnovaties die relevant zijn voor de tuinbouw en omgekeerd. Als innovatiemakelaar kan Jan bijstand, advies en informatie geven over subsidiemogelijkheden en instrumenten die innovatietrajecten ondersteunen. 

Heeft u innovatieplannen op het gebied van Tuinbouw en Water en ondersteuning nodig? Bel of mail Jan Broos dan (j.broos@brooswater.nl; 06-224 618 68).