Nieuwe Zuiveringsmethode voor gewasbeschermingsmiddelen

Bij het vullen, reinigen en stallen van machines, werktuigen en of kisten kunnen GBM of resten daarvan op het erf terecht komen. Bij een regenbui is het risico groot dat de middelen in de sloot terecht komen (= erfemissie). Dit heeft een negatief effect op de waterkwaliteit. Om het risico op erfemissie te verminderen, zijn bij bepaalde activiteiten met GBM of resten daarvan een wasplaats met zuiveringsvoorziening verplicht. Een zuivering moet ten minste 95% van de GBM uit het te lozen water verwijderen.

In 2020 is Broos water i.s.m. Bioclear earth gestart met een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid en de technische werking van een nieuw zuiveringsconcept, gebaseerd op een absorptie-regeneratie proces. De GBM worden door adsorptiemiddelen uit het waswater verwijderd, waarna schimmels en bacteriĆ«n de GBM volledig biologisch afbreken (regeneratie). Daarnaast is een uitgebreid marktonderzoek uitgevoerd. De eindconclusie van het onderzoek is dat het biologische filter veel perspectief heeft. Het project wordt medegefinancierd uit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open teelten en Veehouderij.