Nieuwe Zuiveringsmethode voor gewasbeschermingsmiddelen

Bij het vullen, reinigen en stallen van machines, werktuigen en of kisten kunnen GBM of resten daarvan op het erf terecht komen. Bij een regenbui is het risico groot dat de middelen in de sloot terecht komen (= erfemissie). Dit heeft een negatief effect op de waterkwaliteit. Om het risico op erfemissie te verminderen, zijn bij bepaalde activiteiten met GBM of resten daarvan een wasplaats met zuiveringsvoorziening verplicht. Een zuivering moet ten minste 95% van de GBM uit het te lozen water verwijderen.

In dit project onderzoeken Broos Water en Bioclear Earth een nieuwe zuiveringsmethode voor gewasbeschermingsmiddelen of resten daarvan. De uitgangspunten zijn een zuiveringsconcept welke:

·        aansluit bij de wet- en regelgeving t.a.v. de zuiveringsplicht voor GBM of resten daarvan;

·        geen restlozing heeft;

·        werkt volgens een bewezen en betrouwbare zuiveringsprincipe;

·        uniek, flexibel en modulair is door gebruik te maken van filtercartridge;

·        toegepast kan worden bij een individuele en een centrale aanpak (centrale wasplaats);

In het najaar van 2022 worden de resultaten van dit project bekend. Het project wordt medegefinancierd uit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open teelten en Veehouderij.

  Ga naar de projectpagina