Zoetwaterboeren

Water is een noodzakelijke productiefactor. Binnen de landbouw staan boeren en tuinders voor grote uitdagingen zoals het tegengaan van verzilting, het hebben van voldoende zoet water en het effectief en effciĆ«nt kunnen gebruiken van water. Belangrijk is dat boeren en tuinders handvatten krijgen en beschikken over slimme, innovatieve en praktijkgerichte methoden voor het winnen, opslaan en gebruiken van  werk. Zo worden zij weer watermanager op hun bedrijf waardoor de kwaliteit en kwantiteit van de oogst geborgd blijft, op een economisch rendabele wijze.

In het project Zoetwaterboeren werkt een consortium van 16 bedrijven, organisaties en kennisinstellingen aan het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van werkbare oplossingen in de dagelijkse praktijk van een werkend agrarisch bedrijf (Hoeve Lotmeer van Klaas Schenk in Anna Paulowna). Het project brengt de technische, economische en agronomische werking in kaart en brengt vanuit het ondernemersperspectief  naar risico's en maatregelen. De opgedane kennis wordt landelijk via communicatie, voorlichting, demonstratie en educatie gedeeld met boeren en tuinders en andere belangstellenden. Broos Water is projectleider van dit vierjarige TKI-project. Het project gaat in 2024 het derde jaar in.

Op 6 juni 2024 is de jaarlijkse open middag. U kunt zich aanmelden via de onderstaande link.

Aanmelden open middag Zoetwaterboeren

 

  Ga naar de projectpagina