Slim Boerenerf

In dit project onderzoeken Bosch Beton, Broos Water en Waterschap Vallei en Veluwe de mogelijkheid om het afvoersysteem van water in kuilvoeropslagen te optimaliseren door sensortechnologie te integreren in de bestaande kleppen. Het doel is om met één of meerdere sensoren de kwaliteit van het uitgaande water te meten en een klep aan te sturen waardoor een effectieve scheiding ontstaat tussen ‘schoon’ en ‘vuil’ water. Het ‘vuile’ water wordt automatisch opgevangen, terwijl het ‘schone’ hemelwater direct kan worden geloosd. Een zelfsturende klep vraagt minder aandacht en tijd van de (melk)veehouder en geeft optimale zekerheid over het eindresultaat, een effectieve scheiding tussen ‘schoon’ en ‘vuil’ water uit de voeropslag.

  Ga naar de projectpagina