Landbouwportaal Noord Holland

Het Landbouwportaal Noord Holland is een samenwerking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland (HHRL), Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV), LTO-Noord, KAVB en de 4 Noord-Hollandse agrarische collectieven. De partijen werken samen aan het programma ‘Samenwerken aan Bodem & Water’ om de wateropgaven in Noord-Holland op te pakken.

Op het landbouwportaal vinden agrariërs kennis, informatie en een overzicht van bovenwettelijk subsidiemaatregelen die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een gezond en robuust watersysteem. Het Landbouwportaal is opgedeeld in 5 thema’s. 

Broos Water heeft in samenwerking met CustomPixels het landbouwportaal, de animaties, tools en een deel van de inhoud ontwikkeld.

  Ga naar de projectpagina