Goed Boerenerf Midden Delfland

In dit project streven Hoogheemraadschap van Delfland, Gemeente Midden Delfland en LTO Delflands Groen naar het verduurzamen van het boerenerf door kosteneffectieve maatregelen toe te passen die een structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit in het gebied en het vergroenen van bedrijven.

Broos Water heeft  in het gebied diverse voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en ruim 70 keukeltafelgesprekken bij (melk)veehouders uitgevoerd. Op basis van een erfplan hebben de (melk)veehouders een subsidieaanvraag kunnen doen voor erfaanpassingen. Een groot deel van hen heeft hier gebruik van gemaakt. De regeling is eind vorig jaar gesloten.

  Ga naar de projectpagina