Goed Boerenerf Midden Delfland

In 2015 hebben Hoogheemraadschap van Delfland, Gemeente Midden Delfland en LTO Delflands Groen het project Goed Boerenerf Midden Delfland ontwikkeld met als doel het verduurzamen van het boerenerf door  het toepassen van kosteneffectieve maatregelen die een structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit in het gebied en het vergroenen van de bedrijven.

Broos Water heeft in de periode 2015 - 2017 in het gebied diverse voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en ruim 70 keukeltafelgesprekken bij (melk)veehouders uitgevoerd. Op basis van een erfplan hebben de (melk)veehouders een subsidieaanvraag kunnen doen voor erfaanpassingen. Een groot deel van hen heeft hier  toen ook gebruik van gemaakt.

In 2023 heeft het waterschap geconstateerd dat de waterkwaliteit nog niet altijd goed is. Daarom wordt dit jaar aan het project een nieuwe ronde bezoeken toegevoegd. Broos water zal deze gaan uitvoeren.