EmissieWijzer Veehouderij

Speciaal voor de Waterschappen heeft Broos Water de 'EmissieWijzer Veehouderij" ontwikkeld. Dit is een praktische tool die ingezet kan worden bij veehouders in het beheersgebied. Via een online-scan wordt de veehouder duidelijk waar de knelpunten ten aanzien van erfemissies op zijn bedrijf liggen. Om de knelpunten te kunnen oplossen krijg de veehouder praktische tips en oplossingen. 

De 'EmissieWijzer Veehouderij" draagt bij aan bewustwording van de erfafspoelproblematiek en geeft concrete oplossingen. 

Publicatie datum: 22-12-2016

Document: Flyer 'EmissieWijzer veehouderij'