Melkveehouders in Friesland van start met aanpak erfafspoeling

Onder de naam Schoon Erf, Schoon Water is op 4 oktober een project gestart voor alle melkveehouders in Friesland. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Door het nemen van maatregelen kunnen melkveehouders voorkomen dat meststoffen vanaf het boerenerf in omliggende sloten stromen. Naast Wetterskip Fryslân is ook de provincie Friesland medefinancier.

De agrarische belangenorganisaties en Wetterskip Fryslân hebben zich tot doel gesteld dat in 2021 bij 80% van de melkveehouders in Friesland geen erfafspoeling van schadelijke stoffen meer plaatsvindt. Met de lancering van de door Broos Water ontwikkelde website www.schoonerfschoonwater.frl is het project officieel gestart. Melkveehouders kunnen zich voor 1 april 2017 via deze site aanmelden om deel te nemen aan het project. Het streven is dat tenminste 1.800 veehouders in Friesland aan dit project gaan deelnemen.

Een van de onderdelen is het invullen van een digitale erfscan. Broos Water heeft deze in eigen beheer ontwikkeld. Naast informatie over de milieuregels kunnen veehouders in de scan een vragenlijst invullen. Hiermee toetsen ze zelf waar op het bedrijf verbeterpunten liggen en welke maatregelen toegepast kunnen worden om zo praktische mogelijk aan de geldende milieuregels te voldoen. Melkveehouders die meedoen aan het project krijgen een financiële bijdrage vanuit de Provincie als de maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Publicatie datum: 10-10-2016