Over Brooswater

‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken' (citaat prof. dr. ir. Jan Rotmans)

In deze snel veranderende tijdsgeest werken wij als onafhankelijk kennis- en adviesbureau aan het verbeteren en beschermen van de kwaliteit van oppervlaktewater, bodem en lucht in het landelijke gebied. Vanuit kennis en betrokkenheid willen wij bijdragen aan een functionele omgeving waar kansen liggen voor duurzame landbouw, een aantrekkelijk landschap en een leefbaar platteland. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat mensen, dieren en planten hier baat bij hebben. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen.

Wij werken zowel regionaal als landelijk voor overheden, bedrijven, organisaties, boeren en tuinders. Centraal staat het vertalen van kennis naar de praktijk.

Dit doen wij vanuit een aantal disciplines en kennisvelden: