Profiteren door Absorberen

Uit opgeslagen kuilvoer op een boerenerf kan perssap vrijkomen. Dit voer verliest daardoor voederwaarde.
Daarnaast kan perssap afstromen naar het oppervlaktewater met verontreiniging tot gevolg. Een absorberende onderlaag (bijvoorbeeld een stroolaag) onder het kuilvoer houdt perssap vast. Daarmee blijft de voederwaarde in het kuilvoer en kan het sap niet meer vrijkomen en afstromen. Dit is niet alleen nuttig voor de boer, het draagt ook bij aan schoner water. Een win - win situatie met praktische winst!

De film 'Profiteren door Absorberen' is door Broos Water gemaakt i.s.m. de waterschappen en LTO Noord met als doel te laten zien dat het vrijkomen van perssap uit een kuilvoeropslag op een eenvoudige manier  te stoppen is.

 

  Bekijk naar de video