Erfemissiescan Akkerbouw, Fruitteelt en Bloembollen

In navolging van de Erfemissiescan veehouderij heeft Broos Water het technische gedeelte van de Erfemissiescan Akkerbouyw, Fruitteelt en Bloembollen ontwikkeld. Met deze scan brengen telers eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het verharde erf (= erfafspoeling) in kaart. Bij knelpunten worden verbeterpunten, adviezen en oplossingen aangedragen.

  Ga naar de projectpagina