ActiviteitenWijzer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit Milieubeheer (Abm) voor de landbouw in werking getreden. De inhoud en de werkwijze van het Abm was nieuw voor de landbouw.

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: I&W ) was dit aanleiding om door Broos Water een website te laten ontwikkelen met als doel boeren en tuinders in ‘boerentaal’ te informeren over de milieuregels en de voorschriften in het Abm (hierna: website Abm).

De website is visueel en praktisch opgezet. Aan de hand van vier schetsen kunnen boeren en tuinders de voor hun bedrijf relevante activiteiten selecteren. Na een korte uitleg van de activiteit worden de bijbehorende milieuregels en voorschriften op een praktische manier toegelicht

Broos Water heeft de inhoud en de visuele weergave van de webapplicatie ontwikkeld. Custom Pixels heeft het  functioneel ontwerp en de technische infrastructuur ontwikkeld. Nog steeds wordt de website door boeren en tuinders en medewerkers van overheden en bedrijven bezocht.

  Ga naar de projectpagina