grote belangstelling project 'Schoon erf, schoon water'

De belangstelling voor deelname aan het project ‘Schoon erf, schoon water’ in Friesland is groot. "‘We hebben nu al ruim 700 deelnemers", zegt Peet Sterkenburgh van LTO Noord. "We zien dat er bij nog veel meer boeren interesse is om deel te nemen. Het streven is dat uiteindelijk 1.800 veehouders in Friesland meedoen aan dit project.” In 2021 moet dan de erfafspoeling in Friesland met 80% verminderd zijn.

Binnen het project Schoon erf, schoon water werken melkveehouders aan het terugdringen van erfafspoeling en daarmee aan verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. Alle deelnemers ontvangen een stimuleringsbijdrage van 1.000 euro van de Provincie Friesland. Het project draait inmiddels op volle toeren. Een eerste groep van ruim 60 enthousiaste deelnemers heeft al een startbijeenkomst bijgewoond en een individueel bedrijfsadviesbezoek gehad. Bij de bezoeken blijkt dat veel melkveehouders al hebben nagedacht over mogelijke aanpassingen op het erf. Een teken dat mensen gemotiveerd zijn en met de juiste instelling deelnemen.

Broos Water heeft voor dit project een erfscan op maat ontwikkeld en het registratiesysteem waar de veehouders informatie kunnen halen over het project en zich kunnen aanmelden voor deelname. In het project Schoon erf, schoon water werken Wetterskip Fryslân, LTO Noord, Agrarische Jongeren Friesland (AJF) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) samen. De provincie Friesland is medefinancier. De bedrijfsbezoeken lopen door tot eind 2020.
 

Publicatie datum: 19-04-2017